Zapraszamy do elektronicznego systemu zamówień

 

 

 

 

JAK ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE?

Zachęcamy Państwa do skorzystania z wydzielonego, elektronicznego systemu zamówień i płatności (Sklepu), gdzie oferowane są czasowe PROMOCJE CENOWE.

Niezeależnie od elektronicznego systemu zamówień, badania mogą także zlecić:

Najczęściej wybierane testy:

1.  Zestaw do samodzielnego pobierania DNA - DNAiTest®  (DTU)
     wraz z usługą badania ojcostwa dla celów prywatnych (OJC1),
2. Ustalanie ojcostwa dla celów sądowych (OJCS),
3. Ustalanie pochodzenia (genealogii) w linii żeńskiej (GK) i męskiej (GM),
4. Biochemiczny i genetyczny test w kierunku ustalenia dowodów zdrady.

 

Schemat zamówienia i przebiegu badań prywatnych:

1. Zamówienie zestawu do pobierania DNA i usługi jego badania w Sklepie (obsługa automatyczna),
   lub telefoniczne zamówienie zestawu, który jest następnie wysyłany na wskazany adres
   (domowy lub paczkomatu), 

2. Opłacenie zamówionych badań (jeśli nie zostały one opłacone przy zamówieniu),

3. Odbiór zestawu i pobranie DNA (zgodnie z załączoną instrukcją),

4. Odesłanie DNA na adres laboratorium DNAi,

5. Odbiór wyników badań bezpośrednio w labratorium. Wyniki mogą być także przesłane pocztą
    poleconą lub przekazane telefonicznie za podaniem ustalonego hasła, zgodnie z zaznaczonymi
    opcjami w formularzu zlecenia, załączonego do zestawu DNAiTest®.

Czas trwania badań: 5 - 7 dni roboczych.

 

Schemat zamówienia i przebiegu badań sądowych:

Badanie dla celów sądowych wymaga protokolarnego pobrania materiału biologicznego (wymazu z jamy ustnej) przy świadkach (pracownikach laboratorium) i mogą być zlecane zarówno przez sąd jak i bezpośrednio przez osobę fizyczną. 

1. Zamówienie usługi badania sądowego w Sklepie (obsługa automatyczna) lub telefoniczne,

2. Opłacenie badań (za pośrednictwem sklepu, przelewem pocztowym lub bankowym),

3. Umówienie osób na protokolarne pobranie DNA, które może odbyć się w laboratorium DNAi
    lub w jednej ze współpracujących z DNAi jednostek medycznych, znajdujących się w niemal
    wszystkich większych miastach na terenie całej Polski,

4. Laboratorium samodzielnie odbiera próbki i przeprowadza analizę DNA, na podstawie której
    przygotowuje ekspertyzę z badań zaopiniowaną przez biegłego sądowego,

5. Odbiór wyników badań bezpośrednio w labratorium. Wyniki mogą być także przesłane pocztą.
    Wyniki badań przekazywane są wyłącznie zleceniodawcy. Jeśli zleceniodawcą był sąd -
    wyniki wysyłane są do sądu, jeśli osoba fizyczna - wyniki wydawane są tej osobie, dla której mogą     
    one stanowić podstawę wszczęcia postępowania sądowego lub prokuratorskiego.   

Czas trwania badań: 5 - 10 dni roboczych.

 

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług !

 

Oferta cenowa,

Formularz zamówienia.

Elektroniczny system zamówień i płatności.