Anonimowe badanie ojcostwa

W niektórych przypadkach, zwykle ze względów społecznych, rodzinnych lub innych, zainteresowane osoby decydują się na badanie anonimowe. Na formularzu takiego zamówienia, zamiast nazwiska wstarczy podać umowny znak np. „X”.

Laboratorium DNAi wykonuje analizę porównawczą dostarczonych próbek śladów bez rejestracji danch personalnych, z wykorzystaniem jedynie umownych opisów próbek zawartych w w/w formularzu zamówienia. 

Anonimowy Klient może telefonicznie zamówić Zestaw do samodzielnego Pobierania DNA z poleceniem przesłania go za pomocą „Poste Restante” lub w inny zaproponowany sposób.

W badaniach porównywane są nie osoby ale próbki przesłanego materiału, zgodnie z wybranym testem DNA. Anonimowe badanie ojcostwa wykonywane jest najczęściej w celu rozwiania wątpliwości lub uzyskania pewnych wyników, które mogą być przesłanką do wszczęcia postępowania sądowego lub zawiadomienia prokuratury (porady prawne). Ten typ badania nie jest jednak akceptowany jako dowód w sprawie ze względu na brak wyznaczonych świadków pobierania DNA. 

Testy anonimowe stanowią jedną z opcji badań, wybieranych ze względów społecznych, z powodu zastrzeżeń rodziny lub innych obiektywnych przyczyn, które uniemożliwiają przeprowadzenie


Zobacz także:

badanie z włosa lub innych mikrośladów

protokolarne ustalanie ojcostwa dla celów sądowych

samodzielne zabezpieczanie DNA za pomocą specjalnego zestawu do pobierania materiału genet.