BADANIE OJCOSTWA DLA CELÓW PRYWATNYCH

Badanie ojcostwa dla celów prywatnych nie wymaga bezpośredniego stawiennictwa w laboratorium DNAi i może być wykonane anonimowo. Materiał biologiczny można pobrać za pomocą zestawu do samodzielnego pobierania DNA (prostego wymazu z jamy ustnej) i odesłać/dostarczyć na adres laboratorium (kontakt). Należy jednak pamiętać, że za prawidłowość pobrania, w tym zgodność opisów próbek z ich zawartością, odpowiada zleceniodawca, który jednocześnie jest jedyną osobą uprawnioną do odbioru wyników badań:

  • przesyłką pocztowąpoleconą,
  • anonimowo poste-restante,
  • pocztą elektroniczną (e-mail),
  • lub telefonicznie za podaniem wcześniej ustalonego hasła). 

Wybór najbardziej wygodnego sposobu odbioru wyników zależy od Państwa i jest zaznaczane na formularzu zamówienia. Materiałem w badaniach mogą być zarówno wysuszone wymazy z jamy ustnej jak również mikroślady, które zostały opisane w oddzielnej zakładce niniejszej strony.

Dostarczone próbki porównywane są następnie genetycznie w celu wykonania jednoznacznej ekspertyzy potwierdzającej lub wykluczającej (TAK/NIE) pokrewieństwo typu ojciec-dziecko.

Badanie ojcostwa dla celów prywatnych wykonywane jest najczęściej w celu rozwiania wątpliwości lub uzyskania pewnych wyników, które mogą być przesłanką do wszczęcia postępowania sądowego lub zawiadomienia prokuratury (porady prawne). Ten typ badania nie jest jednak akceptowany jako dowód w sprawie ze względu na anonimowość badań. Na wniosek jednej ze stron postępowania, sąd lub prokurator zleca ponownie badanie protokolarne dla celów sądowych, które rozstrzyga w sprawie.

Testy anonimowe stanowią jedną z opcji badań, wybieranych ze względów społecznych, z powodu zastrzeżeń rodziny lub innych obiektywnych przyczyn, które uniemożliwiają przeprowadzenie protokolarnych badań dla celów sądowych. Poufność danych zachowywana jest od chwili kontaktu z DNAi, gdzie klient może zamówić zestaw do pobierania DNA z odbiorem:

  • bezpośrednio w laboratorium,
  • w punkcie pobrań DNA,
  • w dobrych aptekach,
  • lub poprosić o przesłanie na poste-restante (zestaw nie przychodzi wówczas do miejsca zamieszkania lecz do wybranej przez zleceniodawcę placówki pocztowej)

Zestaw do pobierania DNA zawiera zwykle wszystkie konieczne elementy, potrzebne do samodzielnego pobrania i zabezpieczenia materiału, w tym proste wymazówki bawełniane, jak również wysuszającą kopertę zwrotną, w której pobrany materiał dostarczany jest do laboratorium.

Oferta cenowa

Formularz zamówienia w formacie pdf

 

Zestaw alleli w układach STR chromosomów somatycznych, analizowanych w badaniach ojcostwa: