TESTY ZDRADY                

Oferta skierowana jest do osób prywatnych zainteresowanych przeprowadzeniem dyskretnego śledztwa. Stosowana w badaniach metodologia obejmuje testy biochemiczne lub genetyczne, które umożliwiają ustalenie prawdy np. w związku z podejrzeniem zdrady partnera/partnerki, szantażem czy sabotażem.
Ze względu na indywidualny charakter każdej sprawy prosimy o kontakt w celu omówienia szczegółów. Gwarantujemy pełna dyskrecję.

Testy:

  • Biochemiczny test na udowodnienie zdrady (identyfikacja NASIENIA, KRWI).
  • Materiał do badań stanowi np. bielizna kobieca bądź pościel. Analiza biochemiczna dostarczonego materiału pod kątem występowania spermy lub krwi.
  • Test sprawdzający obecność DNA w mikrośladzie (PCR). Wstępne badanie umożliwiające stwierdzenie, czy dany mikroślad zawiera potrzebną ilość DNA do określenia profilu genetycznego. Jest przydatny w przypadku materiału zdegradowanego, słabej jakości. Test nie wykrywa jednak czy DNA pochodzi od jednej osoby czy też od kilku w przypadku zanieczyszczonej obcym DNA próbki. Pozwala jednak na wstępne oszacowanie jakości dostarczonego materiału przez co umożliwia znaczne obniżenie kosztów.
  • Test identyfikacji genetycznej z mikrośladu (1Profil).