Badanie chromosomu Y (Y-STR)

Badanie obejmuje analizę 17 układów STR chromosomu Y, dziedziczonego wyłącznie w linii męskiej (przekazywanego z ojca na syna).

Test znajduje zastosowanie w:

  • ustalaniu ojcostwa nieżyjącego ojca z wykorzystaniem DNA jego braci lub jego ojca,
  • ustalaniu pokrewieństwa wnuka i dziadka w linii męskiej,
  • identyfikacji  mężczyzny w śladach biologicznych bielizny, pościeli, np. w "testach zdrady,"
  • budowaniu drzewa genealogicznego w linii ojca,
  • ustalaniu korzeni nazwiska.

Wynikiem badania jest PROFIL GENETYCZNY CHROMOSOMU Y, przedstawiony jako zestaw numerycznie oznaczonych alleli układów STR chromosomu Y, które jako profil  wprowadzane są następnie do bioinformatycznych baz danych zawierających profile genetyczne chromosomu Y wcześniej przebadanych osób. W badaniach genealogicznych, analiza ma na celu porównanie Państwa profilu z profilami osób w Polsce i na całym świecie, a tym samym określenie Państwa pochodzenia w linii męskiej.

Allele układów STR chromosomu Y: