BADANIE POKREWIEŃSTWA

Genetyczne testy pokrewieństwa wykonuje się w oparciu o DNA wyizolowane z wymazów z jamy ustnej (nie wymagają bezpośredniego stawiennictwa w naszym laboratorium). W badaniach tych, DNAi wykorzystuje następujące technologie analizy:

mtDNAtest - Test obejmuje badanie mitochondrialnego DNA (mtDNA), dziedziczonego wyłącznie w linii matki - ustalania pokrewienstwa między rodzeństwem, ustalanie babcierzyństwa w linii babka-matka-córka, budowanie drzewa genealogicznego, w linii matki. Wynik: sekwencja wysokozmiennych rejonów HVI oraz HVII mitochondrialnego DNA oraz stabelaryzowane zmiany SNP względem sekwencji referencyjnej. Analiza ma na celu potwierdzenie lub wykluczenie pokrewieństwa.

Y-STR - Test obejmuje badanie 17 układów STR chromosomu Y, dziedziczonego wyłącznie w linii ojca - ustalania pokrewieństwa między nieżyjącym ojcem z wykorzystaniem DNA jego braci lub jego ojca, ustalanie pokrewieństwa wnuka i dziadka w linii męskiej, budowanie drzewa genealogicznego w linii ojca. Wynik: potwierdzenie lub wykluczenie pokrewieństwa.

Powyższe technologie wykorzystuje się rónież w genetycznych badaniach genealogicznych.